עדיין אין תגובות

מה לי ולירושלים?/ אסופת לימוד לט' באב – עלון שבועי 1/8

כבר עברו יותר מחמישים שנה לאיחוד ירושלים, והנה שוב מגיע ט' באב ואנו מציינים את חורבן העיר לפני כאלפיים שנה. ירושלים הייתה ועדיין ליבו של העם היהודי, ולמרות, ואולי בגלל זאת, לא כולנו מרגישים אותו דבר בירושלים וביחס אליה. מה היא ירושלים בשבילנו? למה אנחנו עדיין מציינים את חורבנה? מהו החזון שלנו עבורה?
(מתוך אתר החגים של התנועה ליהדות מתקדמת)

לעלון המלא, לחצו כאן.

לפרסם תגובה