עדיין אין תגובות

משולחנה של הרבה גלית: למה אין לנו בית ומה אפשר לעשות בנידון?

מאז הקמתה, בשנת 2010, פעלה הקהילה ללא מבנה ראוי, ללא כל תמיכה מן העירייה, ונאלצת לשלם סכומים לא מבוטלים על מנת לעשות שימוש במבני ציבור עירוניים עבור פעילותה. הקהילה אף נדרשת לערוך טקסי בר/בת מצווה רפורמים בישובים אחרים בהם קיימים בתי כנסת רפורמים, שכן, בהיעדר מקום תפילה ראוי לקיום הטקס והחגיגה – לא ניתן לערוך אירועים בחולון. בעקבות מגעים בין הקהילה לבין מנכ"לית העירייה הקודמת– הצעת העירייה הייתה כי ברחוב הוגו ארנסט [גן תרבות עברית] יוקמו בית קהילה ומבני גנים. באפריל 2013 הוגשה לעירייה פרוגרמה תכנונית , במרץ 2014 הוגשה בקשה להקצאת קרקע על השטח אך רק באוקטובר 2015 עלתה הבקשה לדיון בוועדת הקצאות והשטח אושר. בחודש אפריל 2016, שנתיים מיום ההקצאה, פרסמה העירייה פרסום ראשון בעיתונות בדבר הקצאת הקרקע והוא עבר ללא התנגדויות. מאז הפרסום הראשון לפני ארבע שנים, העירייה לא קידמה את הליך ההקצאה. בספטמבר 2019 נודע לנו כי העירייה הקפיאה את הליך ההקצאה. בעקבות הסחבת, פנינו לשותפינו במרכז הרפורמי לדת ומדינה אשר פונים לאפיקים משפטיים.

מה ניתן לעשות? ראשית, עקבו אחרי הפנייה שלנו דרך פרסומי הקהילה. שנית, אתם/ן מוזמנים/ות לפנות לחברי/ות מועצת העיר הנבחרים ולומר: חובתכם/ן למצוא גם לנו בית – כפי שמוקצה לקהילות אחרות בעיר. אנחנו מביאים רק טוב לעיר הזאת, ואנחנו כאן כדי להישאר.

לפרסם תגובה