עלון שבועי 21.01.19 ט"ו בשבט תשע"ט

תורה בגויים?! /פרשת יתרו , הרבה גלית כהן קדם כמה מעניינת העובדה שבפרשה אחת דרים זה לצד זה סיפורו של היועץ הארגוני הראשון (יתרו כהן מדיין) וסיפור עשרת הדברות הניתנים בקדושה, טהרה ורעד לעם ישראל. בזכות יתרו מתברר למשה ולקוראים שלא ייתכן כי ישפוט לבדו. יתרו, כחותן מסור הדואג לחתנו,...

המשך לקרוא