עדיין אין תגובות

עלון שבועי 16.8.18 ה' באלול

צדק, צדק תרדוף / הרב ד"ר אדגר נוף, רב קהילת נתן-יה.

השבוע קוראים בתורה את פרשת "שופטים", שהיא הפרשה החמישית בספר דברים, החומש החמישי בתורה.

בתחילת הפרשה ישנה התייחסות לחובה לארגן מערכת משפטית, עם שופטים ושוטרים, על מנת שהחברה תוכל לתפקד על פי החוק וכדי שלא "איש הישר בעיניו יעשה".

בפרשתנו מופיע פסוק אחד שהוא לדעתי מן החשובים בתנ"ך כולו: "צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוהיך נותן לך" (דברים, ט"ז כ').

להמשך קריאת העלון – לחצו כאן>>>

לפרסם תגובה