עדיין אין תגובות

עלון שבועי, 28.3.19, כ"א, אדר ב'

חידוש המצוות – "שבת החודש"

הרב אור זוהר

השבת הקרובה היא השבת האחרונה מבין ארבע השבתות המיוחדות לפני ראש חודש ניסן - פרשות שקלים, זכור, פרה ופרשת החודש, בהן אנו מוציאים ספר תורה נוסף וקוראים לצד פרשת השבוע קריאה נוספת. השבוע, יקראו בבתי הכנסת את מה שמכונה פרשת החודש, בגלל הפסוק האומר "החודש הזה לכם ראש חודשים הוא לראשי השנה" (שמות י"ב). על פסוק זה נאמר בשם רבי יצחק, כפי שאנו לומדים מפירוש רש"י לבראשית א', א, כי בו היה צריך להתחיל את ספר התורה, שכן זוהי המצווה הראשונה שהצטוו עליה בני ישראל. על פי דרשתו של רבי יצחק בתלמוד הבבלי מסכת חולין, ניתנה התורה מ'בראשית' מכיוון ש"כוח מעשיו הגיד לעמו". אפשר ללמוד מכך על זכותו של עם ישראל על ארצו - אם ה' ברא את העולם זכותו לחלק את הארצות כרצונו; לכן קודם נתן את כנען לכנענים ואחר כך העביר את הארץ לשבטי ישראל ונהפך שם הארץ מארץ כנען לארץ ישראל. 
מה משמעותה של מצוות החודש, המצווה הראשונה בה נצטוו בני ישראל לאחר יציאתם ממצרים? 
רוצים להמשיך ולקרוא? לחצו כאן

לפרסם תגובה