עדיין אין תגובות

תוכנית רצפים – לחבר בין גן החובה לכיתה א

ב 1.4.19 הגיעו לביקור ילדי גן החובה "תרבות עברית" לביקור בביה"ס ניצנים ובעיקר בכיתת תל"י. לביקור קדמו העברת שאלות ותשובות בין ילדי הגן לילדי כיתה א והתרגשות גדולה בשני הצדדים. בביקור עצמו ישבו הילדים יחד בכיתה א יצרו ושיחקו במשחק היכרות עם אורח החיים הבית ספרי. הורי שתי המסגרות פינקו את הילדים במגשי פירות ולבסוף נכנסו לתמונה המורים המקצועיים שהעניקו לילדי הגן טעימה משיעור תנועה, התעמלות ואפילו אנגלית. לאחר החג החלו בגן, בהובלת הגננת ליאת גבעוני, במוכנות לכיתה א'. שיהיה בהצלחה.

לפרסם תגובה