אלהים כמטאפורה / דן, בר מצווה

בתחילת הפרשה, בעת הימצאות בני ישראל במדבר, לאחר מעמד הר סיני, אלוהים מבקש מהם לבנות לו משכן, מקדש זמני אשר ינדוד עם בני ישראל עד להגעתם למקום קבע, ארץ ישראל.   במהלך הפרשה אלוהים נותן הוראות מדויקות לבניית משכנו, כמו מידות, כמויות, סדר עבודה, וחומרים מפורטים. אלוהים רוצה שבני ישראל יתרמו...

המשך לקרוא