עדיין אין תגובות

כיתה ג': "מאסטר-שף" כנעני

למידת תורה משתבחת כשיש לה הקשר היסטורי, סוציולוגי, אוניברסלי ומדעי. קשה להבין את סיפור אליעזר ורבקה אם לא משוחחים על האופן בו התחתנו אנשים בעולם העתיק, וקשה להבין את כוחו של נזיד העדשים של יעקב בלי לדמיין אותו מתבשל ומהביל בחוץ בכלי חימר או ברונזה על גבי מדורה גלויה. בשיעור הזה עמדנו על הריאליה של ארץ כנען, בחנו אזכורים של מאכלים וסעודות בספר בראשית ודרכם ודרך כלי מידענות שונים חקרנו את המזון ואופני הבישול שעמדו לרשותם של גיבורי התנ"ך. הדגש היה על עבודת חקר בכלים מידענים שונים והרבה חשיבה ביקורתית (האמנם היה נזיד העדשים אדום? מסתבר שיתכן מאד שלא!)

לפרסם תגובה