עדיין אין תגובות

זה הזמן לשלם שותפות חינוכית למסלול תרבות עברית!

 ק ה י ל ת  ק ו ד ש  ו ח ו ל  ב ח ו ל ו ן   / /    ד ו ח  כ ס פ י  מ ק ו צ ר  / /  כ ס ל ו  ת ש ״ ף ,  ד צ מ ב ר    9 1 0 2

 

שותפות חינוכית

 זה הזמן לתרום דמי שותפות חינוכית לקהילת קודש וחול

 

מה  זאת שותפות חינוכית?

תרומה  לקיום המעטפת הארגונית, הקהילתית, החינוכית, האנושית,  והרעיונית  למסלול  תל"י-תרבות

עברית בחולון.למה העירייה / משרד החינוך / התנועה הרפורמית / תורמים

מחול  לא מכסים את העלויות?

עיריית חולון ומשרד החינוך אינם תומכים במסלול כחלק ממדיניות ממשלתית. התנועה הרפורמית בארץ ותורמים מחו"ל מצפים לראות שותפות של הורי המסלול הנוטלים

אחריות פיננסית על חינוך ילדיהם/ן.

מה פירוש מעטפת?” אין כזאת בכל בית ספר?

לא. המעטפת  היא  מכלול  ההשקעה  בליווי,  הכשרה,

פיתוח  והעשרה של הצוות, ההורים והילדים/ות.

אז מה, הפכנו למסלול פרטי שצריך לשלם בו?

ממש לא. מסלול תל"י-תרבות עברית הוא מסלול ממלכתי-עירוני שנשות החינוך העובדות בו מועסקות על ידי המדינה. עם זאת, על מנת לאפשר ולהרחיב את ההעשרה והליווי של עמותת קודש וחול, שאינם כלולים

בסל השירותים הממשלתיים, אנו זקוקים לתרומה.

אנחנו לא רואים/ות את  עצמנו  חברים/ות  בקהילה רפורמית,

אז למה לתרום לעמותה?

כספי  השותפות  החינוכית  יוקדשו  לכיסוי  הוצאות

מסלול תל"י-תרבות עברית  בלבד.

שילמנו כבר דמי חברות, צריך עוד?

לשיקולכם/ן.

על מה הולך הכסף?

ראו דו"ח כספי מקוצר מעבר לדף.

מה אם לא נוכל או לא נרצה לתרום?

להחלטת המשפחה שלא לתרום אין ולא תהיה השפעה על לימודי הילד/ה במסלול. עם זאת, ללא תרומה משמעותית של  הורי  המסלול  אנו  חוששים  ליכולת  הפיננסית  של

העמותה  להמשיך ללוות ולפתח את המסלול.

כמה כסף צריך?

קהילת קודש וחול משקיעה במסלול תרבות עברית

בשנה"ל תש"ף כ 82,228 ש"ח (כ426- ש"ח לילד/ה.)

       אנו מעודדים   את   המשפחות   לתרום   כל                   סכום שיבחרו, לפי ראות עיניהן ויכולתן הכלכלית.

התרומה הינה  אנונימית.

איך תורמים?

כאן

בהעברה
בנקאית
,  צ'ק, מזומן
או באחת האפליקציות
.

אפשר בתשלומים.
קבלות על תרומה יוצאו כדין.

קהילת קודש וחול חולון דוח כספי 2019

לפרסם תגובה