עדיין אין תגובות

משולחנה של הרבה גלית: מה היקף הירידה בהכנסות העמותה בעקבות הקורונה ומה עושים עם זה?

הקהילה, כידוע, מתקיימת כלכלית הודות לתרומות מחבריה, מידידים/ות בצפון אמריקה ומשירותי דת [טקסים]. כל אלה פסקו בתקופת הקורונה ומתחדשים בקושי גם כעת. אנו מעריכים כי משבר הקורונה גרם להפסד של כ-33,000 ש"ח בהכנסות הקהילה השנה. סכום זה מהווה כ-16% מהתקציב השנתי שלנו.

לצד פגיעה בהכנסות, גם התנועה הרפורמית נאלצה לקצץ במשכורות, באחוזי המשרה ובתנאים הסוציאליים של עובדות העמותה עקב המשבר הכלכלי. גם הסוכנות היהודית שתומכת בחלק מהפעילות שלנו קיצצה את תמיכתה ב-25%.

אז מה עושים? מהדקים את החגורה הקהילתית [זה יפגע, לצערנו, בחלק מהתוכניות החינמיות שלנו] ומתגייסים לתרומה.

תרומה לקרן הקורונה לקיום הקהילה, קטנה כגדולה, תסייע מאד לייצוב מצבה הפיננסי והתזרימי של הקהילה. ניתן להעביר תרומה כאן.

לפרסם תגובה