עדיין אין תגובות

תרבות עברית בלה פארק

ביום שישי האחרון של חופשת הקיץ, קיבלנו את השנה החדשה בקבלת שבת חגיגית בלה פארק. ברכנו הילדים/ות הפותחים/ות את שנת הלימודים, ובהם/ן ילדי/ות כיתה א' הנכנסים/ות לראשונה בשערי בית הספר. נדב מיארה, אבא של זהר מכיתה א' ניגן בגיטרה, סמדר ביליק אמא של יונתן מכיתה א' והרבה גלית, אמא של עברי מתרבוטף, הנחתה את האירוע. כיבדו אותנו בנוכחותם מנהל בית הספר הנכנס  מיכאל בן מיכאל, רכזת המסלול מיטל דראי, יו"ר הנהגת הורי ניצנים רינת ברסלבסקי וסגניתה גבי מרום. את האירוע תיעד גלעד בר שליו, אבא של אריאל מגן תרבות עברית. 

הברכה לתלמידים/ות לפתיחת שנת הלימודים :

"משֶׁ ה קִ בֵּ ל תּוֹרָ ה מִ סִּ ינַ י, וּמְ סָ רָ הּ לִ יהוֹשֻׁ עַ ,
וִ יהוֹשֻׁ עַ לִ זְ קֵ נִ ים, וּזְ קֵ נִ ים לִ נְ בִ יאִ ים, וּנְ בִ יאִ ים
מְ סָ רוּהָ לְ אַ נְ שֶׁ י כְ נֶ סֶ ת הַ גְּ דוֹלָ ה" (פרקי אבות א
א).
מי שברך את אנשי הכנסת הגדולה
שציוו אותנו להעמיד תלמידים הרבה,
ומי שהעניק להלל ושמאי את מתנת הדיון,
הסובלנות והחברות,
ומי שברך את ר' עקיבא באהבת המילה
ובאהבת הרע,
ומי שחנן את ברוריה בחכמה ובתעוזה,
ומי שהשרה רוח טובה ואהבת לימוד בליבם
של תלמידי ישראל בכל הדורות,
ומי ששוכן בכל בית מדרש ותלמוד, ומי שברא
עולם באותיות ובמלים,
הוא יברך אתכם ואתכן, הבאים והבאות בשערי
בית הספר והכיתה, ויעניק לכם את שמחת
הלימוד, את חדוות הגילוי והחידוש, את מתנת
החברות והסובלנות,
ואת אהבת התורה וקניית הידע.
מי ייתן ותמשיכו בלימודיכם את מסורת הדורות
ותחדשו אותה, ומי ייתן ותבראו גם אתם ואתן
עולמות אין ספור, במילים, במספרים, בציורים
ובמנגינות,
ויהא הלימוד תמיד, כמעיין המתגבר בלבכם.
יְ בָ רֶ כְ כם יי וְ יִ שְׁ מְ רְ כֵ ם.
כן יהי רצון
יָ אֵ ר יי פָּ נָ יו
אֵ לֶ יכֵ ם,
וִ יחֻ נֶּ כֵ ם.
כן יהי רצו

לפרסם תגובה