עדיין אין תגובות

כאן ועכשיו עוד אפשר לתקן

כאן ועכשיו אפשר עוד לתקן !

" 'ויתיצבו בתחתית ההר'… מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה – מוטב, ואם לאו – שם תהא קבורתכם“ (מסכת שבת פח',א')

מדרש זה הוא אחד מהמדרשים המכוננים המתארים את מתן תורה, ואינו קל לקריאה כפשוטו.

 מתן התורה לא מתואר כמעשה של בחירה, של פתיחת הלב, של הבנה עמוקה, אולם לפעמים קבלת התורה היא הכרח המציאות,היא צו המצפון, היא הבחירה בחיים ולא במוות.  

בימים האחרונים אנו חווים טלטלה נוראית שגועשת ומרעישה את ארצנו הקטנה. היום יותר מתמיד אנו מבינים שעל מנת לשמור על החיים בכלל , על החיים בארץ בפרט, עלינו לזכור מה התורה מלמדת אותנו. לזכור שכל אדם נברא בצלם, שאסור לנו לשפוך את דם האדם, שאל לנו לעמוד מנגד כאשר בני אנוש לידנו במצוקה (בבחינת לא תעמוד על דם רעך) שעלינו לסור מרע ולעשות טוב, לבקש שלום, וצדק לרדוף.

הימים האלה מעוררים אותנו לפעול ולתקן את המציאות בה אנו חיים.

אנו נמצאים ממש כמה ימים לפני תיקוני שבועות. עדיין לא ברור באיזה מתכונת הם יערכו, פנים אל פנים או בזום, אולם בכל מסגרת שהיא נישא את ליבנו ודעתנו אל תיקון העולם, אל היחד האנושי המחובר בלימוד, עשיית צדק וחסד ותפילה

התנועה הרפורמית שולחת איחולי החלמה לפצועים, ואת תנחומינו למשפחות האבלים- ליבנו איתכם!

אנו מתפללים להרגעת הרוחות ושבת של שלום ושלווה, ולימים של חסד.

בברכת שבת שלום

לפרסם תגובה