עדיין אין תגובות

הצגת מועמדות לנציגות הורים מסלולית

קול קורא להגשת מועמדות לנציגות הורים מסלולית

עוד טרם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו יוצאים לבחירת נציגוּת-הורים של כלל המסלול.

מרי ציון הנפלאה, שעמדה בראש הנהגת ההורים המסלולית בשנתיים וחצי האחרונות מסיימת את תפקידה, ואנחנו קוראות לכן ולכם להציג מועמדותכםן לתפקיד נציג/ת ההורים לצד רלי קצב, שממשיכה לשנה נוספת.
הנציג/ה ייבחר/תיבחר בבחירות דמוקרטיות חשאיות דיגיטליות בהשתתפות כל הורי המסלול.

 

מהות התפקיד:
לייצג את קולות הורי המסלול

הגדרת תפקיד הנציגות/ים:
* יושבות/ים בצוות ההיגוי הבית ספרי עם מנהל בית הספר ומנהלת הקהילה
* משתתפות/ים בישיבות ועד הקהילה בנושאי חינוך
* מהווים/ות כתובת להורים לקידום נושאים מסלוליים מול בית הספר והגנים
* מהווים/ות כתובת ליו"ר הנהגת ההורים המוסדית ב"ניצנים" בכל הנוגע למסלול
* מהווים/ות כתובת לוועד הורים עירוני בנוגע למסלול
* מלווים/ות את ועדי הכיתות והגנים

על המועמדות/ים להיות:
* הורים ותיקים [לפחות שנה במסלול]
* הורים לילד/ה בבית הספר.
* נציגות זו לא תהיה חלק מן הוועד הכיתתי או הגני.

אנו קוראות לכם/ן להציג מועמדות!
אנא שלחו לאחת מאיתנו 3-4 משפטים אודותיכם ותמונה עד לתאריך 20.8
מרי- 0547928453 | רלי- 0549773829 | הדס- 0528967510

לפרסם תגובה