עדיין אין תגובות

דברים לפרשת ויקהל פיקודי/נועם תירוש – בר מצווה

דברים לפרשת ויקהל פיקודי/נועם תירוש – בר מצווה

כשבני ישראל נכנסו למשכן, הם פגשו את הכהן שענד את החושן- זה גרם להם לחוש שייכות. הם הלכו ארבעים שנה במדבר, יצאו מעבדות, ולא היה מה שיאחד ביניהם. המשכן היה הגורם המאחד. המשכן והחושן סימלו את הפיכת בני ישראל לעם ישראל. אומרים שהסיבה שהם הלכו במדבר ארבעים שנה היא כדי שדור העבדים ימות, כי עבדים מתקיימים כל אחד לעצמו, ויוולד דור חדש של עם מגובש.

היום לא משתמשים בחושן כי הוא אבד. החושן הוא סמל לימים בהם בית המקדש היה קיים.

החושן היום היה יכול לשמש אותנו היום כסמל של אחדות ושייכות. בני אדם צריכים סמלים כדי להרגיש שייכות וקשר.

תמיד כשיש קבוצות- יש הבדלים וסטיגמות.

יש בארץ שלושה שבטים עיקריים: לא יהודים, חרדים וחילונים.

לכול אחד מהשבטים יש חוקים שונים למשל: חילוניים וחרדים לא לומדים בשבת אבל ערבים כן ולכן הם לא לומדים יחד.

לכל אחד מהשבטים יש סטיגמות על השבטים האחרים אבל מה שמאפיין את שלושתם זה המדינה.

זה מאוד דומה לאפוד כי על האפד היו 12 אבנים שכול אחד מהם היה של שבט אחר אבל על האפוד היה מקום לכול 12 השבטים וזה מה שגרם אצלם לאיחוד .

זה טוב שכולם שונים כי אם כולם היו אותו הדבר לא היה מעניין בעולם.

לפרסם תגובה